Dosti Marathi Shayari – Free Marathi Shayari

0

Posted by admin | Posted in Marathi Shayari | Posted on 19-05-2010

Ekda ek manus marun narkaat jato.Dev tyala mhanto ki tu fakta ekdaach punnya kelyane tula shikshet choice aahe teva tu havi ti shiksha magun ghe. To manus aajubajula pahato tar tyala eka peksha ek bhayanak shiksha distaat. Tevdhyat to pahato tar tyala diste ki Gandhijinchya mandivar eka bajula Rambha ani dusrya bajula Menaka baslya aahet!! To devaala mhanto ki mala ti Gandhijichich shiksha dya tyavar Dev mhanto, " Aare baba, ti shiksha Gandhinaa nahi tar Rambha ani Menkela aahe!!!"

Antar

Thjhya-majhya madhe kiti yojane antar..
tu mala an me tula ase samantar !
janmantarechi sath he aapuli…
tari nate adhir – adhantar !

datlele shabda othi, pochavu kase tula?
aasusleli mazi mithi, pathavu kashi tula?
hunkar tuza aikun hotase jiwachi lahi….
lachar me asa, bas ithun tujla pahi !

rutu ala, gela rutu… atur tu
kshitija par meelan he jane tu
sakhe-ladake jara pratiksha, dhir jara…
meghduta save oli maya bhijavel dhara !

Ekda dusri madhe shikanaara Balu radat radat ghari yeto. Tyala baba vichartaat,"aare Balu tula radayla kai zale?" Tyavar Balu mhanto," mi masteranna uttar dile mhanun mala tyanni marle………" Babanna kahi kalat nahi tevdhyat Balu explanation deto, " mala tyanni vichaarle ki marathi madhil tin linge chi examples deun sang ani mi sangitale ki ‘To bench’, ‘Ti shala’, ani ‘Te mastar!!!’ Aata sanga , maze kai chukale??"

Diwas

Aala diwas gela anik
             zala punha juna,
‘Udya’ ujade an darashi
             janu nava pahuna !

nawe swapna, nawya aasha
             mani umle punha,
madhech algad aani aachanak
             daar wajwi, smruti-khuna !

Harek diwasachi aapuli olakh
             jyachya-tyachya mana,
anubhav mhanti koni aanik
             ‘aayushya’ koni mhana !!

Write a comment