Marathi Shayari – Free Marathi Shayari

0

Posted by admin | Posted in Marathi Shayari | Posted on 10-04-2012

Thjhya-majhya madhe kiti yojane antar..

tu mala an me tula ase samantar !

janmantarechi sath he aapuli…

tari nate adhir – adhantar !

 

ahe ayushya ekach, tyat majja karana

lapvaicha kashala ugich garaj nastana

nahi mhannar amhi tumha “are lagna karana”

wishay hi kadhnar nahi kadhi gappa martana

 

Mitra mhanala baba zalo… tu kadhi honar sang?

Baba houn sang mitra fitel ka aayushyacha pang?

 

manya ahe amha ha navin jamana

amhihi tyatlech kay sangu bahana

maja watte mhanun pahun tumha doghana

pan olkhun astat chorach dusrya chorana

 

Janma anun tya jiwala neun palnagharat tang

Shiksaha bhoganya ashi tayani kai kela aparadh sang

Jai jithe to ya jagat lawawi lagel satat rang

Baba whaichi zali tayari tuzai tari kashi sang

 

Mitra mhanalas kitti kitti aawarjunhi

“amcha tasa kahi nahi

fakta maitri, nahi ankhi kahi

tuza ugach chalta bagh doka kahibahi”

 

Pan sakal sandhyakal tumchi sobat jai

phonewar na bolta hi rahawat nahi

dusrikade baghitlas tuhi

ki hote tichi lahi lahi

tari mhantos mitra “tasa kahi nahi”

 

Mahitye mala hona baba kam nahi sopa

Kundit lavli sahaj tari jopasawi lagtat ropa

zadana tari hot nahi kadhi sardi kiwa taap

chimuklya jiwala tya ghari sodta hoil swathawar santaap

 

sakali lavkar jaun yeto ushira asa maza kam

baykocha hi tasach ahe nahi palbhar aram

bal sambhalaila mag thevavi lagtil molane loka

nusta wichar kela tari gargarta he doka

 

prapanchacha wadhwa karun hoil jiwachi lahi

manya mala ahe swartha hyat motha mazahi

Baba whaichi ajun tari mazi tayari nahi

Mhanun sangto mitra ghai nako kahi… ghai nako kahi.

Write a comment